Paul van der Schee

Talenthunt

Talenthunt

1 Februari 2015

Mijn afstudeeropdracht heb ik gedaan bij het bedrijf Pret Lewe. Hier heb ik een mobiele applicatie verbeterd naar een definitief prototype. Jouw kwaliteiten, uitdagingen, hindernissen en valkuilen inzichtelijk maken om betere teamsamenstellingen in projectgroepen te vormen.

Pret Lewe

Pret Lewe is een business incubator gevestigd in Groningen. Het bedrijf ontwikkelt uiteenlopende bedrijfsideeën voor klanten door businessconcepten, netwerken en bijbehorende disciplines en expertises bij elkaar te brengen. Per project is een team nodig om het product, applicatie of idee te ontwikkelen. Het inzichtelijk maken van de kernkwaliteiten van het team is hierbij een onmisbare factor voor Pret Lewe. Hierdoor kunnen in een zo vroeg mogelijk stadium conflicten en verkeerde verwachtingen binnen het team worden verholpen en dus efficiëntere teamsamenstellingen worden gecreëerd om teams goed te kunnen laten samenwerken en een betere sociale omgang te creëren. Om tot een betere teamsamenstelling te komen heeft Pret Lewe een prototype van de applicatie Talenthunt ontwikkeld.

Probleemstelling

Het prototype is nog niet gebruiksklaar en moet getest worden op gebruiksvriendelijkheid om tot een definitief prototype te komen waarmee de applicatie kan worden gebouwd.Het doel van het onderzoek is om aanbevelingen te geven tezamen met een verbeterd prototype voor de ontwikkeling van de applicatie Talenthunt van Pret Lewe waarmee studenten hun kernkwaliteiten inzichtelijk maken, om zo optimale teamsamenstellingen te kunnen maken. Met behulp van kwalitatief onderzoek, en diepte interviews wordt het onderzoek uitgevoerd.

Conclusie

Op basis van deze analyseresultaten is het initieel prototype verbeterd tot het verbeterd prototype. De analyseresultaten laten ook verbeterpunten zien die buiten het onderzoek vallen omdat deze niet binnen de onderzoeksperiode passen en/of andere specialistische kennis vereisen. Hiervoor heb ik de feedback tool Invision en Lookback gebruikt. • Persoonlijkheidstypen: Persoonlijkheidstypen kunnen tekstueel en visueel beter worden onderbouwd. • Vraagstelling: Vragen kunnen concreter worden beschreven. • Profiel: De profielopbouw moet duidelijker in beeld worden gebracht. • Structuur: De structuur van de profielen moet worden verbeterd. • Vergelijking: Het vergelijken van teamresultaten. Deze verbeterpunten zijn opgenomen in de aanbevelingen en kunnen worden meegenomen bij het maken van het definitief prototype.