Paul van der Schee

Dienst Uitvoering Onderwijs

Dienst Uitvoering Onderwijs

12 maart 2013

DUO

Het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van de website van DUO door middel van user stories, customer journeys en het gebruik van de eyetracker.

Dienst Uitvoering Onderwijs wil haar website graag goed en duidelijk representeren naar studenten. Uit onderzoek bleek dat veel studenten de weg kwijt raakte op website en door de grote hoeveelheid informatie niet konden vinden wat ze zochten.

Dit project hebben we tijdens het 2e jaar van de studie CMD afgerond. Hierbij hebben we gebruik gemaakt van diepte interviews met studenten en de open card sorting techniek welke wordt gebruikt om de navigatie te structureren om te bepalen welk item waar komt volgens de doelgroep.

Open Card Sorting

voorbeeld van open card sorting: opencardsorting

Aan de hand van deze techniek konden we valideren of huidige navigatie structuur van de website DUO te complex is opgebouwd, ook hebben we naast het interview eye tracking uitgevoerd, hiermee konden we goed zien waar de respondenten moeite hadden met de navigatie structuur. De oplossing die we als projectgroep hebben aangedragen is het toekennen van een doelgroep titel aan het menu aan de zijkant, zodat studenten zich kunnen identificeren.