Paul van der Schee

Disclaimer

Disclaimer

13 feb 2017

De website (www.paulvanderschee.nl), hierna te noemen Paul van der Schee, verleent je hierbij toegang tot Paul van der Schee.nl en nodigt je uit de hier vrijblijvend aangeboden diensten van derden af te nemen. Paul van der Schee behoudt zich daarbij het recht voor op ieder moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover mededeling te hoeven doen.

Aansprakelijkheid

Paul van der Schee spant zich in om de inhoud van paulvanderschee.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op paulvanderschee.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Paul van der Schee.

In het bijzonder zijn alle prijzen op paulvanderschee.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op paulvanderschee.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Paul van der Schee nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Paul van der Schee. Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Paul van der Schee, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. Overig

Paul van der Schee behoudt zich het recht om deze disclaimer van tijd tot tijd te wijzigen.